מועצת רמת ישי מציינת שנת תקציב שביעית ברציפות באיזון תקציבי. אחרי שסיימה את שנות התקציב 2013,2012,2011,2010,2009, 2014, מסיימת המועצה גם את שנת 2015 באיזון תקציבי. מהדוחות הכספיים שהציג גזבר המועצה תייסיר קאסם בפני מליאת המועצה שהתכנסה ביום שני, עולה כי המועצה סיימה את שנת 2015 באיזון תקציבי , הנובע מניהול אחראי ובין היתר מאחוז גבייה גבוה של 93 בארנונה, גידול של 2 אחוז לעומת השנה שקדמה לה. תייסיר קאסם הציג בפני המליאה את הדוחות התקציביים לרבעון האחרון לשנת 2015 וכן לרבעון הראשון של שנת 2016, כך שמדובר בנתונים המעודכנים נכון ל-30 במרץ. גם את הרבעון הראשון לשנת 2016 סיימה המועצה מאוזנת. תייסיר קאסם ציין כי נמשכת מגמת הצמצום בגרעון המצטבר מסכום של כ-17 מליון שקלים בשנת 2008 לסכום של כ-3.5 מליון שקלים. משמעות הדבר שרמת ישי צפויה לזכות להכרה של רשות איתנה על ידי משרד הפנים, רשות בה הגרעון השוטף אינו עולה על 12 אחוזים מסך התקציב. יצויין כי בשלוש השנים האחרונות זכתה מועצת רמת ישי לפרס ניהול כספי תקין של משרד הפנים בזכות נתונים אלה. ראש המועצה עפר בן אליעזר: "נמשיך לנהל את תקציב המועצה בצורה מבוקרת ואחראית תוך הגדלה של תקציבי הפיתוח כפי שאני עושה מאז כניסתי לתפקיד בתחילת 2009. ניהול מבוקר זה, לצד המשך צימצום הגרעון השוטף, הוא שמאפשר לנו לקיים את מדיניות אי העלאת ארנונה בישוב ב-8 השנים האחרונות, מלבד מה שמחייב אותנו משרד הפנים (מה שנקרא הטייס האוטומטי). אני מודה לתייסיר קאסם גזבר המועצה ולמנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה המוביל להמשך ניהול מדיניות כלכלית אחראית ברמת ישי".

 
 


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS