הישג נאה לבית הספר היסודי ארזים ברמת ישי. בית הספר הוכר כמקדם בריאות ברמה של שני כוכבים לשנת תשע"ה –תשע"ו. הישג נוסף בשרשרת ההישגים החינוכיים של בית הספר. בסך הכל משתתפים 93 בתי ספר בקטגוריה זו ומנהלת בית הספר לילך סיסו ציינה, כי כעת תהיה המטרה להוסיף כוכב נוסף ולהגיע לשלושה כוכבים. את הנושא מובילה רכזת המדעים הבית ספרית קרולין ויזנטל. במכתב ששלחה מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, למנהלת מחלקת החינוך מירי דרוקר ולמנהלת בית הספר לילך סיסו נכתב: "אנו שמחים להודיעכם, כי הועדה המחוזית החליטה להכיר בבית ספרכם כמקדם בריאות בדירוג של שני כוכבים. הועדה התרשמה ממחויבות המנהלת ומובילת הבריאות והצוות החינוכי כולו לתהליך הטמעת הנושא. הועדה גם בחנה את תכנית העבודה הבית ספרית בקידום בריאות אותה הגיש ביה"ס, ומצאה אותה ראויה. התכנית הבית ספרית בקידום בריאות מגוונת, עשירה בפעילויות משמעותיות ומשולבת במגוון תחומי דעת ביותר משכבת גיל אחת. חשוב ללוותה בתהליכי הערכה של תהליכים ותוצאות. בהטמעת התכנית שותפים מנהיגות תלמידים, הורים וקהילת בית הספר. צוות קידום הבריאות במחוז מברך אתכם על פעילותכם לקידום בריאות קהילת ביה"ס ומאחל לבית הספר הצלחה והמשך קידום הנושא. ראש המועצה עפר בן אליעזר: "זהו הישג נוסף בכלל למערכת החינוך בישוב בשורה של הישגים פדגוגיים ובפרט לבית הספר ארזים. יישר כוח למנהלת לילך סיסו ולקרולין ויזנטל אשר מובילה את הנושא".

 
 


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS