<![CDATA[מועצת רמת ישי]]>Thu, 23 Feb 2017 15:10:59 +0200Thu, 23 Feb 2017 15:10:59 +0200http://www.ramat-yishay.com/1800<![CDATA[יום המשפחה]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1843359AR_1843359Tue, 21 Feb 2017 11:31:23 +0200<![CDATA[מכרז מהנדס]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1843211AR_1843211Tue, 21 Feb 2017 10:16:09 +0200<![CDATA[יקיר היישוב]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1838549AR_1838549Thu, 16 Feb 2017 13:41:24 +0200<![CDATA[לכידת כלבים משוטטים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1836931AR_1836931Wed, 15 Feb 2017 12:35:18 +0200<![CDATA[ אפשרות לשיתוף פעולה בין האקדמית גורדון למועצה המקומית רמת ישי]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1836835AR_1836835Wed, 15 Feb 2017 11:44:07 +0200<![CDATA[ארבעה שוטרים רגליים (שוטרי מקוף) יוצבו ברמת ישי ]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1836830AR_1836830Wed, 15 Feb 2017 11:37:10 +0200<![CDATA[ מספר שיא של משתתפים בהפנינג המסורתי ה"שבת הירוקה" ברמת ישי]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1836817AR_1836817Wed, 15 Feb 2017 11:29:12 +0200<![CDATA[מידע לציבור - חיות בר]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1836810AR_1836810Wed, 15 Feb 2017 11:28:14 +0200<![CDATA[ מועצת רמת ישי אישרה תקציב של רבע מליון ש"ח להקמת אנדרטה חדשה לזכר הנופלים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1834765AR_1834765Mon, 13 Feb 2017 13:33:29 +0200<![CDATA[ביקור תלמידי פרויקט "אמירים" ברמב"ם ובטכניון]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1834729AR_1834729Mon, 13 Feb 2017 13:25:27 +0200<![CDATA[ ציוד חדש למועדון הברידג' ברמת ישי-נרכשו מחשבונים חדשים עם תוכנה לניהול משחקים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1834697AR_1834697Mon, 13 Feb 2017 13:19:23 +0200<![CDATA[המועצה הקימה מחסני חירום חדשים בעלות של 150 אלף ש"ח]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1834100AR_1834100Mon, 13 Feb 2017 11:24:48 +0200<![CDATA[ תלמידי מיזם המנהיגות של בי"ס ארזים השתתפו בטקס לזכר חללי ספינת אגוז ]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1815363AR_1815363Wed, 01 Feb 2017 10:48:40 +0200<![CDATA[שרה אנג'ל ברמת ישי]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1815351AR_1815351Wed, 01 Feb 2017 10:41:28 +0200<![CDATA[מסיבת פורים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1815118AR_1815118Wed, 01 Feb 2017 07:46:04 +0200<![CDATA[ הליך בדיקת תיכון קולט לתלמידי רמת ישי עובר להילוך גבוה]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1814099AR_1814099Tue, 31 Jan 2017 11:59:30 +0200<![CDATA[ פעילויות התרבות לשנת 2017 ברמת ישי יצאו לדרך עם הרצאה של ד"ר אנאבלה שקד - "משמעת ללא עונשים", שבתרבות ברמת ישי]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1807912AR_1807912Thu, 26 Jan 2017 09:34:44 +0200<![CDATA[הצלחה לתכנית "סל תרבות" ברמת ישי בזכות שיתוף פעולה פורה בין מחלקת החינוך של המועצה והמתנ"ס]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1807898AR_1807898Thu, 26 Jan 2017 09:28:40 +0200<![CDATA[ ראש המועצה ערך סיור גינון עם צוות המועצה במסגרת פעילות לשדרוג חזות הישוב]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1807885AR_1807885Thu, 26 Jan 2017 09:18:15 +0200<![CDATA[ מרחבי לימוד ומשחק חדשים בבית הספר היסודי ארזים ברמת ישי]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1806769AR_1806769Wed, 25 Jan 2017 09:09:15 +0200<![CDATA[ חט"ב "היובל" זכתה בפרס ארצי של קליטה מיטבית של מורים חדשים בבית הספר]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1795877AR_1795877Thu, 12 Jan 2017 10:44:39 +0200<![CDATA[תכנית מתאר כוללנית לרמת ישי פגישת עבודה ראשונה התקיימה עם צוות המתכננים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1795859AR_1795859Thu, 12 Jan 2017 10:29:11 +0200<![CDATA[עפר בן אליעזר בפגישת עבודה עם מפקד תחנת מגדל העמק סנ"צ אייל קהתי כהיערכות לשנת 2017]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1795853AR_1795853Thu, 12 Jan 2017 10:21:38 +0200<![CDATA[ בית הספר "ארזים" רמת ישי הוכר כביה"ס מקדם בריאות ברמה של שני כוכבים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1790277AR_1790277Thu, 05 Jan 2017 08:44:12 +0200<![CDATA[ מליאת המועצה אישרה תקציב של כחצי מליון ש"ח להשקעה בתשתיות ומבני ציבור]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1790269AR_1790269Thu, 05 Jan 2017 08:35:58 +0200<![CDATA[כביש הגישה לכפר יהושע]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1781197AR_1781197Wed, 21 Dec 2016 13:01:28 +0200<![CDATA[סקר לתושב - תכנית מתאר]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1780986AR_1780986Wed, 21 Dec 2016 10:30:29 +0200<![CDATA[תכנית מתאר ]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1750366AR_1750366Sun, 20 Nov 2016 08:44:03 +0200<![CDATA[צו המיסים - 2017]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1734649AR_1734649Tue, 08 Nov 2016 10:13:10 +0200<![CDATA[פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1591683AR_1591683Wed, 09 Mar 2016 10:52:01 +0200<![CDATA[איזור - עמק יזרעאל 87]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=965815AR_965815Sun, 13 Jul 2014 09:52:06 +0300<![CDATA[ייעוץ והכוונה לתושבי רמת ישי]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=815464AR_815464Wed, 29 Jan 2014 10:19:54 +0200<![CDATA[נהג תורן]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=576549AR_576549Mon, 22 Apr 2013 09:29:08 +0300<![CDATA[שעות קבלת קהל במועצה וטלפונים]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=221049AR_221049Mon, 31 Oct 2011 15:04:19 +0200<![CDATA[קצב העיר - קסם הכפר]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=43062AR_43062Sat, 19 Dec 2009 15:56:19 +0200<![CDATA[טפסים להורדה]]>http://www.ramat-yishay.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=18262AR_18262Thu, 25 Jun 2009 11:48:39 +0300